Projektová soutěž AMU na podporu projektů z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj

 

Sensory se dávno staly integrální součástí našich životů. Vyvíjejí se tak rychle, že se často nejsme schopni seznámit se tím současným, zatímco se právě objevil nový. Záměrem projektu je tematizovat tradiční principy kompozičních a improvizačních znalostí a dovedností, respektive pojem virtuozity v prostředí současné sensorické techniky, která se v celé řadě situací stává (ať už záměrně, či v roli vedlejšího produktu) hudebním nástrojem. Takové nástroje mohou být citlivé na pohyb ruky, pohyb v prostoru, světlo, teplo, či často na kombinaci více takových parametrů, které se mohou stávat impulzy pro vznik hudebního gesta, zvukové struktury, hudební fráze či nositeli různých typů interakce.

 

Digitální revoluce skončila, „počítač“ jako stroj přestal být zajímavý, podstatný je jeho obsah – ten budeme hledat ve vztahu k současné kompozici a performanci.

Projekt navazuje na úspěšnou realizaci DKR grantu v roce 2013, jehož výstupem byly tři původní články (Opus Musicum 4 /2013) a dva výstupy na muzikologické konferenci Musica Nova v Brně (12 / 2013). Společnou tematikou všech výstupů bylo přemýšlení o interakci mezi hudební strukturou a mimohudebním zdrojem dat (parametrických, gestických, poetických). Díky investicím v roce 2013 bylo také možné částečně vybavit laboratoř katedry skladby novými zařízeními umožňujícími práci se senzorickou technikou, zpracování dat a jejich převod do tvůrčích zvukových struktur, což ocenili zejména studenti.

 

odkazy:

http://hf.jamu.cz/mezinarodni-konference-musica-nova/

http://www.sonicart.sk/archives/750

http://www.opusmusicum.cz

 

řešitel: Michal Rataj,

spoluřešitel: Jan Trojan

 

na projektu se podílejí: Matouš Hejl (Bc HAMU), Gilberto Agostinho (Bc. HAMU), Daniel Bartoš (PhD. FAMU).

Joomla templates by a4joomla