I. Bakalářské studium

Uchazeč o studium má právo na vysoké škole studovat, jestliže má úplné střední, úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání a vykoná-li úspěšně přijímací zkoušku.

 

II. Navazující magisterské studium

Postup do navazujícího magisterského studijního programu probíhá formou přijímací zkoušky. Podmínkou přijetí je ukončené bakalářské studium oboru skladby.

 

III. Doktorské studium

Zájemci jsou přijímáni konkursem, který vypisuje děkan fakulty. Podmínkou přijetí je ukončené magisterské studium oboru skladby.

 

Studijní pobyty – stáže

O tuto formu studia se mohou ucházet občané České republiky, popř. jiných států, kteří prokáží při zjišťovací zkoušce předpoklady srovnatelné s nároky ku přijetí k řádnému studiu.

Joomla templates by a4joomla