Kompozice scénické a zvláště filmové hudby prochází v poslední době bouřlivým vývojem - a to nejen po stránce technologické. Původní jednostranná popisnost filmové hudby dostala dávno novou tvář a hudba se stala integrovanou součástí struktury filmu a - společně s kamerou a filmovým střihem - patří mezi nejdůležitější složky audiovizuálního díla. 

Stále více je stírán rozdíl mezi skladatelem a zvukovým mistrem - obě kategorie spolupracují velice úzce na zvukovém designu audiovizuálního celku.

Posluchač studující obor „skladba“ ve specializaci „filmová hudba“ se v hodinách hlavního oboru učí vědomě aplikovat svoji práci pro film tak, aby - ve shodě s režisérským záměrem – do audiovizuálního díla přispěl autonomní hudební či zvukovou kompozicí a nabídl tak režisérovi a celému realizačnímu týmu svůj tvůrčí pohled.

Skladatel si uvědomuje dramaturgické důsledky své práce v kontextu celého audiovizuálního díla a je schopný analyzovat jeho jednotlivé parametry (tektoniku, témbr - instrumentaci, psychologii vnímání apod.).

Realizace filmové hudby vychází ze skladatelova plného porozumění režisérskému záměru, anebo jej tvůrčím způsobem doplňuje a posouvá. Skladatel se plně orientuje v celkovém uměleckém vyznění filmu, stejně jako v praktických záležitostech týkajících se vlastní realizace soundtracku i filmové produkce jako takové.

Součástí studia je i příprava skladatele na praktickou a trvale udržitelnou kariéru. 

Učí se základům produkce a způsobům, jak distribuovat, či ekonomicky zhodnotit výstupy své kompoziční - učí se do jisté míry rozvíjet soubor svých dovedností souvisejícím s podnikáním (manažerské schopnosti, porozumění finančním záležitostem, tvořením smluv, autorské právo).

Absolvent specializace je schopen spojovat tvůrčí i obchodní aspekty audiovizuálního průmyslu.

 

Požadavky na přijímací zkoušky

 

1. Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech. 

Může se jednat i o kompozice elektronické, kombinující elektronickou a akustickou složku, či práce čistě akustické vzniklé s různými typy technologické podpory.

 

2. Předložení ukázky vlastní spolupráce na audiovizuálním díle. 

 

3. Vypracování krátké kompozice k dané filmové ukázce (cca 1 minuta, pro všechny uchazeče stejná) formou notového záznamu nebo zvukové realizace. Je možné použít vlastní počítač nebo zařízení katedry skladby.  Vypracovanou kompozici budou uchazeči prezentovat buďto z notového záznamu v počítači, nebo provedením na klavír nebo jiný vlastní nástroj, v případě zvukové realizace z výsledného zvukového souboru. 

Na katedře skladby jsou k dispozici tři počítače PC s notačními programy Finale a Sibelius adva počítače MAC (Pro Tools, Cubase, Logic, knihovna Native Instruments, základní zvuková banka). Doporučujeme technickou konzultaci před přijímacími zkouškami.

 

4. Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná práce).

 

5. Přijímací komise povede s adeptem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních a hudebně teoretických a technologických disciplín.

 

Konzultace poskytuje Mgr.Zbyněk Matějů, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Joomla templates by a4joomla