m@il: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

link: www.musica.cz

 

 

Prof. Ivan Kurz - skladatel, pedagog (*1947)

 

Na Hudební fakultě AMU se podílí se na zabezpečení předmětů: skladba – hlavní obor, seminář skladby, diplomní seminář. 1,0 interní pedagogický úvazek na HAMU.

 

Vzdělání:

• Absolvoval HAMU v roce 1971, obor skladba • Interní uměleckou aspiranturu absolvoval v roce 1976 • Habilitace na HAMU, docentem jmenován 1990

• Profesorské jmenovací řízení na AMU, profesorem jmenován 1996 Praxe od ukončení vysokoškolského studia: • 1971-1975 externí dramaturg Československé televize, redakce hudebního vysílání

• 1977-1990 odborný asistent na KTDH HAMU, tajemník katedry (pedagog)

• 1990-1996 docent skladby na katedře skladby HAMU (pedagog, proděkan)

• 1996-dosud profesor skladby na katedře skladby HAMU (pedagog, proděkan – 1993-1997, děkan – 1997-2000, vedoucí katedry – 2004-2010)

 

Ivan Kurz (1947), jeden z významných představitelů střední skladatelské generace, se do povědomí hudební veřejnosti zapsal jako tvůrce hudby pódiové i jako přední autor hudby filmové a divadelní. Uznání si Kurzova tvorba získala nejen díky své profesionální technické kvalitě, ale především hloubkou a opravdovostí svého sdělení. V jeho hudební řeči dominuje ideál postmoderny, zobrazující se v syntéze kompozičních prostředků. Je autorem mnoha skladeb komorních, vokálních i kompozic elektroakustických. Těžiště jeho tvorby leží zejména v partiturách pro symfonický orchestr. Jeho díla jsou prováděna předními symfonickými a komorními tělesy (Česká filharmonie, FOK, Symfonický orchestr českého rozhlasu, Stamicovo kvarteto, Doležalovo kvarteto, Kühnův dětský sbor, aj.) v tuzemsku i v zahraničí. Skladbu studoval na hudební fakultě AMU ve třídě  Emila Hlobila, aspiranturu ukončil u Václava Dobiáše. Od roku 1977 na hudební fakultě AMU působí pedagogicky. Do obecného povědomí nejširší veřejnosti vstoupila jeho filmová hudba k televizním seriálům „Panoptikum města pražského“ a  „Četnické humoresky“.

 

Přehled umělecké činnosti (výběr ze skladeb z let 1973 - 2012)

Joomla templates by a4joomla