m@il: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

link: www.musica.cz

skladatel, klavírista, pedagog (*1960)

se narodil v rodině vědecko-výzkumného pracovníka. Od roku 1975 studoval skladbu (Ilja Hurník) a klavír (Emil Leichner) na Pražské konzervatoři. Ve studiu pokračoval na hudební fakultě Akademie múzických umění (1981 - 1986) u Jiřího Pauera (skladba) a Jana Panenky (klavír). Své odborné vzdělání si rozšířil o aspiranturu na katedře skladby HAMU pod vedením Svatopluka Havelky.

Absolvoval několik kurzů a stáží v zahraničí (mj. u Franka Donatoniho v Sieně - 1985).

V současnosti působí jako profesor na katedře skladby HAMU, kde vyučuje hlavní obor skladba a od roku 2010 je vedoucím katedry skladby HAMU.

Převážná část skladatelské tvorby Hanuše Bartoně je věnována instrumentální hudbě. Bartoň je však autorem i hudebně dramatických děl, několika vokálních skladeb a cyklů a věnuje se i tvorbě elektroakustické. Ve své tvorbě se snaží o organické propojení značně odlehlých stylových a žánrových východisek do uceleného kompozičního tvaru. Bartoň je také autorem scénické hudby k více než 20 divadelním představením.

Je zakládajícím členem souboru pro interpretaci soudobé hudby MoEns, členem sdružení skladatelů a interpretů soudobé hudby „Ateliér '90"  a od roku 2001 hudebního odboru Umělecké besedy.

Důležité premiéry skladeb od r. 2005

 • Po západu slunce pro symfonický orchestr – 2005, Praha, Česká filharmonie, komponováno na zakázku České filharmonie, dále provedeno v r. 2007 na festivalu soudobé hudby v Astaně (Kazachstán)

 • Bez pravidel pro komorní soubor – MoEns 2006, Praha, Brno, repríza v Rakousku

 • Balada pro klavír – 2008, Bagno di Romagna, dále 14 repríz v Itálii a ČR a v BRD

 • Periferní vidění pro komorní soubor a EA stopu – MoEns 2007, Praha, četné reprízy v ČR i v zahraničí (např. 2011 Terst, nahráno RAI)

 • Deset miniatur pro dechové trio – 2009, Praha, Festival Třídení 2009

 • Cherubínská píseň pro 16 ženských hlasů – 2011 - ženský sbor Bubureza, Miloslava Fousková - Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2, Mezinárodní festival pravoslavné hudby "Archaion Kallos"

 • Marcia funebre pro elektrickou kytaru a komorní soubor – 2011, soubor MoEns, Praha, další reprízy v ČR  a v zahraničí

 • „Se mnou přijde zákon“ pro komorní soubor a elektroniku – 2012, soubor MoEns, Praha, další reprízy v ČR

 •  

  Vybrané skladby a jejich aktuální významná provedení z posledních let

 • Míjení času pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello, klavír a syntetizér – 1999, provedeno různými soubory u nás i v zahraničí, naposledy Toronto 2008, na festivalu společnosti pro soudobou hudbu Continuum, nejnověji 2009 norským souborem BIT 20 na Světových dnech soudobé hudby ISCM v Göteborgu.

 • Tříšť – scelení (jednovětá skladba) pro komorní orchestr – Orchestr Berg 2003, Praha, v roce 2011 studiově nahráno Symfonickým orchestrem Č. rozhlasu

 • Oáza pro komorní soubor – 2005 mj. provedeno na koncertě v rámci koncertní řady soudobé hudby Německého rozhlasu Kolín n. Rýnem, tamtéž rovněž záznam a vysílání

 • Trio pro klarinet, violu a klavír – 2001, četná provedení u nás i v zahraničí, nejnověji na festivalu soudobé hudby Continuum v Torontu v Kanadě r. 2008, dále např. Ukrajina, Japonsko

 • Dvojkoncert pro housle, violu a smyčcový orchestr (jednovětý) – 1990, nejnověji provedeno v říjnu 2008 v Praze v rámci koncertu Umělecké besedy pořádaného ve spolupráci se Studiem N.

   

  Ze starších významnějších skladeb lze dále jmenovat např. jevištní dílo Golem (libreto a výprava: Jiří Nekvasil a Daniel Dvořák) uváděného v 90. letech v Paláci kultury, dále třívětou symfonickou skladbu Hudba pro velký orchestr, pro rozhlas nahranou Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nebo Sonátu pro housle a klavír.

   

  Autorská a interpretační účast na festivalech v zahraničí

  Do současnosti byly skladby Hanuše Bartoně uvedeny např. na festivalech na Ukrajině, Slovensku, v Mongolsku, Německu, Francii, Anglii, Itálii, USA, Kanadě a v Rakousku, Švédsku a v dalších zemích. Na řadě těchto festivalů se Hanuš Bartoň podílel jako autor i interpret nejen vlastních skladeb.

   

  Umělecká činnost interpretační (výběr)

 • Hanuš Bartoň působí jako interpret – klavírista s převahou repertoáru soudobé hudby. Se souborem MoEns každoročně uvádí premiéry nové české a zahraniční tvorby (mimo jiné účast na festivalech v Německu, Anglii, Francii, Itálii, Kanadě, Mongolsku, Ukrajině a v dalších zemích, dále každoročně řada koncertů v ČR).

 • Uskutečnil řadu nahrávek pro Český rozhlas i zahraniční rozhlasové stanice (např. Deutschlanfunk) a podílel se na vzniku mnoha CD. K nejvýznamnějším nahrávkám soudobé hudby patří CD z tvorby Svatopluka Havelky, Miloslava Ištvana, Jaroslava Rybáře nebo Lukáše Matouška, na nichž se významně jako klavírista podílel.

 • Účinkuje na koncertech soudobé a středověké hudby se souborem Ars cameralis, s nímž se zúčastňuje rovněž zahraničních zájezdů a nahrávek CD.

 • Jako klavírista uskutečnil i několik nahrávek CD s historickou hudbou a nahrávek pro rozhlas. V této oblasti se programově věnuje méně frekventovanému ale hudebně podnětnému repertoáru – např. 2 CD ze sólové a komorní a sólové tvorby J. L. Dusíka (Studio Matouš 1997 - ohodnoceno jako typ Harmonie). Dále uskutečnil např. přímý přenos koncertu ze Sálu Martinů vysílaný Euroradiem z tvorby J. L. Dusíka a J. V. H. Voříška.

 • V současnosti připravuje repertoár pro CD z tvorby Nikolaje Medtnera.

   

  Přednášková a osvětová činnost v zahraničí (výběr)

 • 2004, 2005 – rozhovory a diskuse v Německém rozhlase Kolín n. R.

 • 2005 – Účast na letních kurzech v Dartingtonu (Anglie) jako specialista na interpretaci soudobé hudby, rovněž autorská účast

 • 2007 – Astana (Kazachstán) účast na diskusích a přednáškách v rámci festivalu soudobé hudby, seminář o české soudobé hudbě

 • 2008 – cyklus přednášek a seminářů o soudobé české hudbě v Itálii spojený s koncerty české a italské soudobé hudby včetně vlastní tvorby (celkem 5 odborných vysokých škol a společností pro soudobou hudbu)

 • 2013 – cyklus přednášek o české soudobé hudbě, prezentace vlastních skladeb s výkladem kompozičních postupů a výuka skladby na Univerzitě umění v Astaně (Kazachstán)

 • 2014 - cyklus přednášek o české soudobé hudbě, systému výuky kompozice v ČR, prezentace vlastních skladeb s výkladem kompozičních postupů a výuka skladby na Conservatorio G. Nicolini Piacenza (Itálie)
Joomla templates by a4joomla