m@il: michal(dot)rataj(at)hamu(dot)cz

link: michalrataj.com

Michal Rataj (*1975) je hudební skladatel, producent a pedagog. Vystudoval hudební vědu (FF UK 1999) a skladbu (HAMU 2003) u prof. Ivana Kurze. Během studií absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii (Royal Holloway University of London, 1995) a v Německu (HU, Musikhoschule Hans Eisler - 1998, UdK – 2002). Od roku 2003 studoval postgraduálně skladbu u prof. Milana Slavického a v roce 2006 obhájil doktorskou práci zaměřenou na elektroakustickou hudbu. Je absolventem Fulbrightova stipendia (CNMAT, UC Berkeley 2007 – 2008) a rezidenčního programu MuseumsQuartier Wien.

  Přes deset let pracoval jako hudební režisér a zvukový designer v Českém rozhlase a je autorem desítek zvukových realizací rozhlasových her. Od roku 2003 je producentem pořadu Radioateliér zaměřeného na progresívní formy akustických umění a podílel se na vedení producentské skupiny EBU Ars Acustica. Od roku 2005 je pedagogem katedry skladby HAMU.

  Jako skladatel se věnuje zejména elektroakustické a instrumentální hudbě a jeho skladby jsou prováděny a vysílány v řadě zemí po celém světě. Se svými zvukovými koncerty (performance se zvukovými objekty v prostorovém zvuku) vystupuje v Evropě a v USA a vede řadu mezinárodních workshopů a masterclass.

  Jako autor filmové hudby se od roku 2004 podílel na realizaci dvacítky hraných a dokumentárních filmů a TV seriálů, v poslední době především s režisérem Robertem Sedláčkem a s producentem Radimem Procházkou.

 

Vedené disertační a diplomní práce:

Daniel Chudovský: Autorská východiska pro uplatnění mikrotonality (Mg.A. 2015)

Matouš Hejl: Karlheinz Stockhausen a Beatles (B.A., 2015)

Jakub Rataj: Převod pohybu lidského těla na zvuk pomocí senzorů (Mg.A. 2015)

Eliška Cílková: Radioaktivní prostředí jako zdroj kompoziční tvorby (Mg.A. 2014)

Terezie Švarcová: Lidský hlas v tvorbě Arnolda Schönberga ve vybraných příkladech (Mg.A. 2014)

Jiří Lukeš: Reflexe současných elektroakustických technologií ve vokálně instrumentální hudbě (Mg.A. 2014)

Jan Trojan: Akustická ekologie a soundscape v kontextu multimédií (Ph.D., 2012)

Jiří Suchánek: Zvukové instalace v zahradách (Mg.A. 2005)

 

Publikační činnost:

Gilberto Agostinho, Daniel Bartoš, Matouš Hejl, Jakub Rataj, Jan Trojan, Michal Rataj, Dotknout se zvuku, in: Opus musicum, Roč. 47, č. 4 (2015), s. 58. - 80.
Michal Rataj: Discontinuity, paradigm change and new crafts of sound composition, in: Electronic music today: Where are we going and what are we doing?. Masarykova univerzita, Brno 2014, ISBN 978-80-7460-071-5.
Michal Rataj, Daniel Matěj, Martin Flašar, ed: Electronic music today: Where are we going and what are we doing?. Masarykova univerzita, Brno 2014.
Michal Rataj: Počítač jako živý instrumentální part, in: Opus Musicum 4 / 2013, s. 6 - 16.
Michal Rataj, ed: Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury. NAMU 2012, ISBN 978-80-7331-229-9.
Michal Rataj: Zvuk a význam v perspektivách současného vysokého hudebního školství a mediálních reálií radioartu, in: Július Fujak, ed.: Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Nitra 2010, s. 145 - 156
Michal Rataj: Electroacoustic Music and Selected Concepts of Radio Art. PFAU Verlag 2010, ISBN 978-3-89727-405-1
Petr Bakla: Michal Rataj – Building visual world without pictures. An Interview in: Czech Music, 1 / 2009, s. 3 – 14.
Lukáš Jiřička: Michal Rataj, in: HIS Voice 5/2008, s. 32 - 35
Petr Šrámek: Mou snahou je vyjádřit gesto zvukem. Rozhovor s Michalem Ratajem, in: Souvislosti 1 / 2009, s. 179 - 190
Michal Rataj: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. AMU & KANT, Praha 2007.
Michal Rataj: Prix Europe 2006 – 20 let evropské mediální špičky, in: DISK, 18, 12 / 2006, s. 146 – 148.
Zvuk, ruch, hudba. Přednáška pro festival Prix Bohemia 2001, in: Svět rozhlasu, 6 / 2001, s. 19 – 21. ČRo 2001
Michal Rataj: Progrese v české hudební historiografii?, in: Souvislosti 3-4/2001, s. 296-302
Několik poznámek k pluralitě v hudebním myšlení, in: Opus Musicum 5/2000, s. 31 –35

 

Joomla templates by a4joomla