link: www.musica.cz


Narozen 5.3.1955 v Košicích. Vystudoval na Pražské konzervatoři 2 obory – zpěv a skladbu. Na AMU v Praze absolvoval skladbu v roce 1981 a tamtéž v roce 1985 interní uměleckou aspiranturu. Od r. 1985 vyučuje na katedře skladby hlavní obor a historické kompoziční studie zaměřené především na vokální polyfonii 16. stol. „palestrinovskou“ a instrumentální polyfonii 18. stol „bachovskou“. Součástí tohoto oboru je rovněž zvládnutí forem klasicismu a romantismu (sonátové formy, ronda, variací atd.).

Autor cca 70-ti skladeb komorních, symfonických, kantátových, koncertů, TV opery, Te Deum a Requiem, přišel k hudbě přes zpěv. Stal se laureátem tří celostátních pěveckých soutěží:
1. cena na soutěži A.Dvořáka a Karlových Varech (1976)
2. cena na soutěži M. S. Trnavského v Trnavě (1977)
1. cena na soutěži W.A.Mozarta v Praze (1978)

 

Jako skladatel získal také řadu ocenění v soutěžích:
1. cena za Fresku pro smyčce, žestě a bicí v soutěži vysokých hudebních škol (1980)
v soutěži MKČR:
3. cena za Sonátu pro trubku a klavír (1980)
2. cena za kantátu „La canzone dell’amore“ (1983)
1. cena za symfonii „Vampa“ (1986)
1. cena v soutěži Generace za sonátu pro housle a klavír „Hélios“(1985)
2. ze dvou cen v soutěži TV oper v Salcburku za operu „Rakovina vůle“ (ČTV 1980).

 

Řadu let působil v Kühnově smíšeném sboru; vedle toho působil i jako korepetitor v různých souborech – Balet ND, Balet ČS-TV, Státní soubor písní a tanců, AUS – VN – ale také jako koncertní hráč s různými sólisty – zpěváky i instrumentalisty – u nás i v zahraničí (Eva Urbanová, Joseph Alessi, Otto Sauter atd.). V letech 1985-90 byl odpovědným redaktorem pro soudobou tvorbu v Editio Supraphon, kde vydal desítky skladeb.

V letech 1988 – 1990 se účastnil zahraniční stáže na Hudební akademii ve Švýcarském Basileji, kde pronikl do tajů hudby elektroakustické a zároveň si doplňoval poznatky na „Scole cantorum Basiliensis“ v oboru renesanční polyfonie.

Ke tvůrčí poetice J. Filase lze říct, že jeho původní orientace na operní zpěv se projevuje především v jeho smyslu pro melodiku, v silném emocionálním náboji jeho hudby a v jasném formování výstavby celku. Jeho tvorba je pevně zakotvena v evropské hudební tradici, což je podstatou a východiskem jeho filozofie a estetiky.

Podle inspiračních zdrojů lze Filasova díla rozdělit do tří tematických skupin:

 

A. Skladby inspirované společenskými tématy:

1. „Krvavé Te Deum“ – pro soprán, smíšený sbor, orchestr, magnetofonový pás a syntetizér 
– inspirované „souostrovím Gulag“ A Solženicyna
2. „Poslední rytíř“ – symfonická předehra
3. „Don Quijote aneb Autoportrét“ – koncert pro trombón a orchestr 
4. „No comment“ – žesťový kvintet
5. „Poslední slovanský tanec“ – pro velký dechový orchestr
6. TV opera „Rakovina vůle“
7. „Obětem Satana“ – trombonový kvintet atd.

 

B. Skladby inspirované religiózní tématikou a mystikou:

1. „Ora pro nobis“ – koncertní fantazie pro anglický roh a orchestr, 
inspirovaná majestátem katedrály v Chartres a tématikou gotických katedrál vůbec
2. Requiem „Oratio spei“ (Modlitba naděje) pro sóla, sbor a orchestr
3. „Salamandra immortale“ – dvojkoncert pro housle, violoncello a smyčce
4. „Nedokonané stvoření“ - symfonie pro velký orchestr

 

C. Skladby s milostnou tématikou:

1. Sonáta „Amorosa“ pro klavír
2. „La canzone dell’Amore“ – katáta pro Soprán, Baryton, smíšený sbor a orchestr na sonety F. Petrarky
3. „Lauretti“ – kantáta psaná pro Pražské madrigalisty na texty F. Petrarky 
4. „Le feste amitose“ (Slavnosti lásky) – 1. Symfonie pro velký orchestr
5. „La Vampa dell‘ Amore“ (Výheň lásky) – 2. Symfonie pro velký orchestr

J. Filas píše téměř výlučně na objednávky skvělých interpretů, souborů a institucí:
• Interpreti - J. Ženatý, M. Langer, L.Kyselák, O. Dohnanyi, M. Rosset, A. Schnyder, J. Alessi, O. Kauter; 
• Ansambly - Luur Metal – Spanish Brass, Sloka Quartett, Zürcher Oboenquartett, PKO, Virtuosi di Praga, Kühnův dětský sbor, FOK, ČS rozhlas, ČS Televize, 
• Soutěže – Pražské jaro, Karbon, Ženeva, Riva dell’Garda, Brémy, Guebwiller atd.

Jeho skladby zazněly v mnoha státech světa včetně Japonska, Honk–Kongu či USA (Lincoln center, Carnegie hall). 
V září letošního roku byly uvedeny ve světové premiéře jeho Koncert pro piccolo trubku a orchestr a Sonáta pro piccolo trubku 
a varhany na prestižním Beethovenově festivalu v Bonnu v podání prominentních umělců a orchestru.
Již třetinu jeho díla vydalo tiskem švýcarské vydavatelství EDITIONS-BMI a řada jeho skladeb je nahrána na zvukových nosičích.

 

J. Filas – soupis děl publikovaných ve sezónách 2006-9:

 • „Klavírní kvintet“, Praha, sv.Vavřinec, 23. října.2006, Ars cameralis pragensae a M. Muzikářová, vydal Editions-BIM CH
 • „Obětem Satana“- trombonový 4-tet  věnovaný obětem války v 90-tých letech na Balkáně, Praha„Soubor hlubokých žesťů ČF“, 23. října 2006, Rudolfínum, Vydáno u Editions-BIM CH
 • „Requiem - Modlitba naděje“  věnované obětem terorismu, Svět. premiera - Fulda Německo, Chrám sv.Bonifáce, 17. listopadu 2006. A. Kohútková - sop., M. Lhotský - ten., R. Janál - bar., smíš. sbor místní katedrály, Filharmonie SIBIU Rumunsko, sbormistr a dir. Franz Peter Huber, vydáno Editions-BIM CH
 • „Koncert pro tubu a velký dech. orchestr“ - Královská akademie hudby a divadla, Glasgow, Skotsko, svět.premiera 29. listopadu.2006 James Gourlay-tuba, Orch.akademie, vydán v režii autora / Filas-Service
 • „De profundis“ - Sonáta pro trombon a varhany, New York, katedrála sv. Ignáce z Loyoly, Trbn.-Joseph Alessi, varhany- Kent Tritle, 22.ledna 2007, vydáno v režii autora / Filas-Service
 • „Requiem - Modlitba naděje“- Pražské premiery, Rudolfínum 24. března 200,7 L. Sass - sopr.,M. Lhotský - ten., R. Janál - bar., Pražský Filharm. Sbor, sbormistr L. Vasílek, Plzeňská filharmonie-dir. J. Malát, vydáno Editions-BIM
 • „De profundis“ - Humpolec 1. května 2007 Chrám sv. Mikuláše, J. Alessi - trbn., A. Bárta - varhany
 • „Koncert pro tubu a velký dech. orchestr“ - Festival dechových orchestrů ve Skotsku, Královská akademie Glasgow, účinkující stejní jako 29. listopadu.2006
 • „Rhapsody in dark blue“ smyčcový kvartet - Litomyšl, červenec 2007, Apolón kvartet, vydáno Editions-BIM CH
 • „Mondfinsterniss-Sonate“ - 2. sonáta pro Vl. a Pf., Praha, Sál Konzervatoře J. Deyla, 17. září 2007, Silvie Hessová - vl., D. Wiesner - Pf., vydáno v režii autora / Filas-Service
 • V září 2007 zazněla ve svět. premieře 2. Sonáta pro housle a klav. „Mondfinsterniss-Sonate“, S. Hessová - Dan Wiesner v rámci cyklu koncertů HARMONIA., Konzervatoř J. Deyla
 • Na DSH v Praze v listopadu 2007 zazněla sonáta pro trombon a varhany „De profundis“, Rob. Kozánek, A. Bárta Sál B. Martinů
 • V listopadu 2007 zazněl „Koncert pro Tr.picc. a orchestr“ v Neubrandenburgu v rámci koncertu „Ten of the best“, Otto Sauter - Tr. picc. a Symfonisches Orchester Neubrandenburg.
 • V lednu 2008 byla J. Filasovi udělena Cena G. Mahlera za dosavadní tvorbu Evropskou Unií Umění (Mimo jiné ji obdržel M. Forman, J. Anderle, G. Beňačková a další)
 • 12. srpna 2008 na 60. jubilejním ročníku International Summer School v Dartingtonu - Anglii byla uvedena Trio-sonáta „Pante rhei“ pro trubku, trombon a klavír ve svět. premieře. Dílo bylo napsáno na objednávku tohoto festivalu.
 • 5. a 13. října 2008 zazněla ve svět. premiéře Trio-sonáta „Úsměvy a slzy“ pro 2 klarinety a klavír /L. Peterková, K. Dohnal, J. Dušek/, Kostel sv. Vavřince.
 • 20.března 2009 na Pražských premiérách 09 zazněla 3. Symfonie „Dokonané stvoření“, ČF dirigoval Jonathan Stockhammer.
Joomla templates by a4joomla