Ve věku 76 let nás opustila hudební skladatelka a profesorka skladby Ivana Loudová. Zemřela v úterý 25. července 2017 po dlouhé nemoci.

Katedra skladby vyjadřuje rodině upřímnou soustrast! Čest její památce!

 

Studovala skladbu na pražské konzervatoři u Miloslava Kabeláče (1958-61), na hudební fakultě AMU u Emila Hlobila (1961-66) a v umělecké aspirantuře na HAMU u Miloslava Kabeláče (1968-72). Díky stipendiu francouzské vlády v roce 1971 studovala v Paříži u Oliviera Messiaena a André Joliveta, současně absolvovala stáž v experimentálním studiu Centre Bourdan při ORTF. Po ukončení studií se věnovala skladatelské profesi ve svobodném povolání, spolupracovala s rozhlasem, divadly a filmem. Příležitostně se věnovala teoretické a pedagogické činnosti, vedla mistrovské skladatelské kurzy v USA, v Německu a v Rakousku. V letech 1980 a 1997 pobývala jako composer-in-residence u American Wind Symphony Orchestra v Pittsburghu. Na jejím skladatelském kontě je víc než sto opusů orchestrálních, komorních, vokálních, sborových a instruktivních, mnohé z nich byly odměněny ve skladatelských soutěžích, vydány tiskem doma i v zahraničí a nahrány na zvukové nosiče. Je rovněž autorkou hudebně teoretické publikace Moderní notace a její interpretace.

 

Za svou tvorbu Ivana Loudová obdržela výroční cenu Heidelberger Kunstpreis 1993, Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby za rok 2015 a Cenu Ochranného svazu autorského 2017.

Ivana Loudová byla členkou Umělecké besedy a sdružení Ateliér 90.

 

Joomla templates by a4joomla